PRIVACYVERKLARING

Wat gebeurt er met jouw gegevens

Privacyverklaring

Laatste update: 5 juni 2018

Pretty Pages verwerkt jouw persoonsgegevens volgens de geldende wetgeving. In deze privacyverklaring lees je hoe jouw privacy wordt beschermd. Deze privacyverklaring geldt voor alle personen waarvoor Pretty Pages persoonsgegevens verwerkt.

GEGEVENSVERZAMELING

Pretty Pages verzamelt gegevens van de gebruikers van de website, zoals domein, browsertype, bezochte pagina’s en IP-adres. Met deze gegevens kun jij niet geïdentificeerd worden. Jouw IP-adres is alleen herleidbaar tot de naam van uw provider of bedrijfsnetwerk.

Pretty Pages verzamelt alleen tot personen herleidbare informatie die jij uitdrukkelijk en vrijwillig zelf beschikbaar heeft gesteld. Deze informatie kan bestaan uit jouw naam, functie, bedrijfsadres, e-mailadres, telefoonnummer en gegevens over jouw bezoekgedrag zoals beschreven in deze privacyverklaring.

GEBRUIK PERSOONSGEGEVENS

Pretty Pages gebruikt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

  • Het leveren van diensten aan cliënten.
  • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Pretty Pages is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van gegevens door derden. Als een derde persoonsgegevens verwerkt en op instructie van Pretty Pages handelt, sluit Pretty Pages met deze derde een verwerkersovereenkomst af die aan de AVG-vereisten voldoet.

GRONDSLAGEN

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt met verschillende redenen. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering de diensten van Pretty Pages. In sommige gevallen wordt jouw expliciete toestemming gevraagd, zoals voor commerciële communicatie en het gebruik van bepaalde cookies. Pretty Pages verwerkt ook persoonsgegevens voor intern beheer, effectieve communicatie, direct marketing etc. In deze gevallen wordt je altijd een uitschrijfmogelijkheid geboden.

BEWAARTERMIJNEN

Pretty Pages bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en vastgelegd.

COOKIES

Om besturing en navigatie op deze website te kunnen verbeteren, maakt Pretty Pages gebruik van cookies: kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in jouw browser. Met deze cookies verzamelt Pretty Pages samengevoegde gegevens van bezoeken. Die worden gebruikt om het aantal en type bezoekers op verschillende delen van deze website te analyseren.

Pretty Pages gebruikt de volgende cookies:

  • PHPSESSID (functioneel)
  • Google Analytics (analytisch)

GOOGLE ANALYTICS

Pretty Pages gebruikt Google Analytics. De verkregen informatie via Google Analytics wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten, waarop het EU-US Privacy Shield verdrag voor het uitwisselen van persoonsgegevens, van toepassing is. Google kan jouw informatie slechts aan derden verschaffen indien het bedrijf hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Bekijk voor meer informatie hierover Google’s Privacy Policy.

Voor het gebruik van Google Analytics worden anonieme cookies geplaatst. Hiervoor is geen expliciete toestemming van de bezoeker vereist.

HYPERLINKS

Pretty Pages wijst je erop dat deze website links kan bevatten naar andere internetsites waarop in sommige gevallen geen privacyverklaring van toepassing is.

BEVEILIGING

Pretty Pages heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking of onrechtmatige verwerking. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@prettypages.nl.

JOUW RECHTEN

Je kunt Pretty Pages verzoeken om jou inzage te geven in de persoonsgegevens die bij Pretty Pages zijn opgeslagen. Daarnaast kun je Pretty Pages verzoeken om jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen als ze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of op een andere manier in strijd met de AVG of een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Dit verzoek kun je richten aan info@prettypages.nl.

WIJZIGINGEN IN DE PRIVACYVERKLARING

Pretty Pages behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk gewenst moment en om welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

VRAGEN

Heb je vragen of opmerkingen over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pretty Pages? Neem dan contact op via info@prettypages.nl.

…als jij doet waar jij goed in bent, vertel ik het wel verder…